info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 

 
 
" ยารักษาใจ "  บทสวดมนต์ที่ใช้แล้วใจจะใสขึ้น
ขนาด A6 จำนวน 98 หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2549
 
เล่มนี้จัดทำขึ้นเพียงหวังว่าจะเป็นเสมือนยาทางใจขนานเล็กๆ ให้กับผู้สวดที่ต้องการเติมพลังความสงบทางจิตใจและหวังให้เกิดปัญญาเมื่อพิจารณาตามความหมายของบทสวดแต่ละบท เช่น คำแปลพระคาถาชัยมงคล (พาหุง) จะทำให้เรารู้ถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงใช้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือด้วยคำแปลพระคาถาชินบัญชร จะทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าเพราะเหตุใดพระคาถานี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมสวดกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นความพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ – จรรโลงสังคมที่ดี ประกอบกับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
 
 
 
 อ่านหนังสือ    ดาวน์โหลด  
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 7